Política de privacitat: protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa de protecció de dades, ASESORAMIENTO MERCANTIL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. (en endavant, “ASEMSA, S.A” o “TACTICGRUP”, indistintament), informa als usuaris de la seva política de privacitat i de tractament de dades personals que efectua:

1.Dades bàsiques del Responsable del tractament

L’operador de la pàgina web i responsable del tractament de dades és:
ASEMSA, S.A
A58787748
Adreça postal: Avda. Francesc Macià, 60 Pl.12 Pta 2
08208 Sabadell (Barcelona)
Telèfon: 93.723.38.86
Correu electrònic: info@tacticgrup.com

TACTICGRUP és una marca registrada d’ASEMSA, S.A.

En compliment de la normativa de protecció de dades personals TACTICGRUP tracta les seves dades personals de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) i la normativa estatal.
Informar-li que l’equip de TACTICGRUP està capacitat per al tractament de dades personals i compromesos en el compliment amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

L’usuari del web pot navegar sense necessitat de proporcionar dades personals. En la mesura en què sigui necessari recollir dades personals (nom, adreça o adreces de correu electrònic, per exemple) o en el supòsit que s’habilitin candidatures, es procedeix a través del formulari corresponent para sol·licitar el consentiment de l’usuari.

Les finalitats i legitimació de l’ús, així com una altra informació addicional la pot trobar a continuació:

Responsable del tractament
ASEMSA, S.A
Finalitats
– Gestionar la prestació dels serveis contractats d’assessorament : comptable, fiscal, tributari, mercantil i jurídic, i gestions davant les diferents administracions públiques, o qualsevol tipus de tramitació.
– Assessorament especialitzat en l’àmbit esportiu.
– Procedir a la facturació dels serveis contractats.
– Facilitar-li informació connexa amb els serveis prestats.
Legitimació
Execució del contracte i consentiment de l’usuari.
Destinataris
No es preveu la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal o de l’execució del propi contracte de prestació de serveis..

2. Informació addicional:

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ASEMSA, S. A. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix, així com enviar-li informació de serveis connexos.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte de prestació de serveis i el consentiment dels interessats que sol·liciten rebre informació.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No està prevista una cessió de dades a tercers, excepte obligació legal o s’indiqui en el contracte de prestació de serveis o d’encarregat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? On pot exercir-los?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ASEMSA, S. A. estem tractant les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades i ASEMSA, S. A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. A més, té dret a obtenir els seus drets personals en un format estructurat, comú i llegible (dret a la portabilitat de dades).

Per exercir els esmentats drets es podran dirigir a:

ASEMSA, S. A. mitjançant escrit, juntament amb la seva acreditació d’identitat , en la següent adreça Av. Francesc Macià, 60 Pl.12 Pta 2, 08208 Sabadell (Barcelona), o bé a través de correu electrònic: info@tacticgrup.com, establint en l’ “Assumpte” el dret exercitat.

Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

També pot informar-se en la Guia per al Ciutadà editada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades mitjançant el següent enllaç: http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldocumentacion/publicaciones/common/guias/guia_ciudadano.pdf

I té a la seva disposició models d’exercici dels drets en la web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades: http://apdcat.gencat.cat/

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en ASEMSA, S. A. procedeixen de l’usuari amb el seu consentiment, o bé a través del contracte de prestació de serveis o d’encarregat del tractament. Les categories de dades que es tracten són: Dades d’identificació, adreça postal o electrònica, informació comercial i dades econòmiques. No es tracten dades especialment protegits.

Les cookies del web obtenen dades personals de l’usuari?

En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.