Serveis

Tacticgrup, ofereix una solució integral a totes les necessitats que pugui tenir l’esportista durant la seva carrera professional +

Tacticgrup, ofereix diversos serveis per als seus representats, encarregant-se de tot tipus de gestions

Intermediació i representació esportiva

És una de les activitats principals de Tacticgrup. Oferim als nostres representats una dilatada experiència basada en l’estreta relació de confiança que hem forjat amb la majoria dels clubs nacionals i internacionals durant tots aquests anys.

Patrocini i publicitat

Gestionem i negociem els contractes d’imatge, patrocini i publicitat dels nostres representats. Busquem sempre el màxim benefici per als nostres clients alhora que satisfem les necessitats de les marques que durant tants anys han confiant en nosaltres.

Joves promeses

El descobriment i acompanyament dels futurs estels és també un dels nostres màxims compromisos. Donem total prioritat a la seva formació com a persones i sempre valorem totes les possibilitats professionals amb l’objectiu d’oferir-los la major seguretat i confiança, tant al jugador com al seu entorn familiar.

Els nostres serveis engloben des de la intermediació i representació, fins al descobriment de joves promeses.